Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

obieg dokumentów
To rozwiązanie dające pełną kontrolę nad przepływem informacji i dokumentów wewnątrz firmy, które do tej pory były przekazywane w formie papierowej. Obieg dokumentów wiąże się nie tylko z usprawnieniem pracy całego zespołu, ale również pozwala monitorować, gdzie i dlaczego dany dokument obecnie się znajduje. Dzięki temu firma funkcjonuje sprawniej, a każde działanie ma swoje uzasadnienie. Dokumenty są archiwizowane i znajdują się w jednym miejscu, do którego w każdym momencie mają wgląd uprawnione osoby.
Dysponuj

na bieżąco aktualnymi i zarchiwizowanymi dokumentami

Redukuj

ilość dokumentów papierowych

Wyszukuj

dokumenty za pomocą kilku kliknięć

Zmniejsz

ryzyko zniszczenia i/lub zagubienia dokumentów

Szybki kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości