Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

zarzadzanie-projektem2
Korzystając z DMS dowiemy się na jakim etapie jest sporządzony przez nas plan, zamieścimy ewentualne poprawki i sprawdzimy dokumenty. Na każdym szczeblu możemy analizować finanse, które przeznaczone są na konkretne działanie. System usprawnia funkcjonowanie według harmonogramu i pozwala na bieżąco nadzorować poszczególne szczeble wykonania. Dzięki temu unikniemy przekroczenia budżetu oraz opóźnień związanych z terminem oddania projektu. Nad danym planem może pracować jednocześnie kilka osób, cały czas modyfikując wersję pliku. Działania można powiązać z konkretnym klientem czy osobą kontaktową – w zależności od potrzeb.

Kontroluj

na bieżąco zaangażowanie kosztowe na projekcie

Oszczędzaj

budżet i czas dzięki odpowiedniemu zarządzaniu

Informuj

o podjętych krokach (spotkanie z klientem, rozmowa telefoniczna, podpisanie umowy)

Decyduj

kto ma wgląd w poszczególne etapy projektu

Szybki kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości