Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

zarzadzanie-projektem2
Korzystając z DMS dowiemy się na jakim etapie jest sporządzony przez nas plan, zamieścimy ewentualne poprawki i sprawdzimy dokumenty. Na każdym szczeblu możemy analizować finanse, które przeznaczone są na konkretne działanie. System usprawnia funkcjonowanie według harmonogramu i pozwala na bieżąco nadzorować poszczególne szczeble wykonania. Dzięki temu unikniemy przekroczenia budżetu oraz opóźnień związanych z terminem oddania projektu. Nad danym planem może pracować jednocześnie kilka osób, cały czas modyfikując wersję pliku. Działania można powiązać z konkretnym klientem czy osobą kontaktową – w zależności od potrzeb.

Kontroluj

na bieżąco zaangażowanie kosztowe na projekcie

Oszczędzaj

budżet i czas dzięki odpowiedniemu zarządzaniu

Informuj

o podjętych krokach (spotkanie z klientem, rozmowa telefoniczna, podpisanie umowy)

Decyduj

kto ma wgląd w poszczególne etapy projektu

Szybki kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.