Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

produkcja-monitor
System ułatwia planowanie i realizację produkcji. Rozwiązanie to sprawdza się przy obsłudze każdego z procesów, m.in. sprzedaży i zaopatrzenia, czy obsługi magazynów surowców. Dzięki harmonogramowaniu produkcji uzyskamy informacje: co, w jakiej ilości i w jakim czasie jesteśmy w stanie wyprodukować. Sam koszt możemy wyliczyć na podstawie zdefiniowanych technologii. Spośród wielu funkcji mamy też do dyspozycji tę, która przedstawia ile czasu i surowców potrzebujemy, by wykonać konkretny etap pracy. Ponadto na bieżąco jesteśmy w stanie kontrolować stan dostępności produktów i półproduktów.
Symuluj

koszty produktu na podstawie raportów kosztowych

Rozliczaj

zlecenia produkcyjne według cen ewidencyjnych albo rzeczywistych

Porównuj

koszt rzeczywisty z planowanym dzięki wygenerowanym raportom

Raportuj

postęp prac i wykorzystanie budżetu dla danego projektu

Szybki kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.