• Oferty i wydruki CRM w systemie Connecto DMS

  Data publikacji: 9 kwietnia 2018

  Connecto DMS Youtube
  [Głosów:0    Średnia:0/5]

  W jaki sposób tworzone są oferty i wydruki w systemie DMS, którego producentem jest firma Connecto? Jak działa system i jego moduły? Przedstawiamy działanie oprogramowania wybieranego przez firmy z całego kraju. Specjaliści spędzają setki godzin nad rozbudowaniem funkcji oraz maksymalnym uproszczeniu funkcjonowania systemu DMS. A oto jeden z efektów.

  Oferty i wydruki w systemie Connecto

  Handlowiec loguje się do systemu Connecto DMS i w zakładce CRM tworzy nową ofertę. Uzupełnia pole temat, aby w przyszłości łatwiej było ją odnaleźć w systemie. Data dokumentu automatycznie ustawiona jest na dzień dzisiejszy, natomiast handlowiec ustala termin oferty na 27 lutego. Następnie z listy kontrahentów zintegrowanej z systemem ERP wybiera adresata oferty. W tym przypadku jest to firma „Twój ogród”. Dokument pozwala na wybranie z listy handlowca, który tworzy ofertę.

  Oferty CRM1
  fot. Oferty i wydruki w systemie Connecto DMS

   

  Domyślnie przypisany jest obecnie zalogowany użytkownik. Teraz użytkownik uzupełnia pozycje oferty. Przycisk plusa otwiera okno ukazujące wszystkie dostępne towary. Lista ta pobierana jest z systemu ERP. Oprócz ceny zakupu wyświetlana jest także marża dla konkretnego klienta, ponieważ system pozwala tworzyć indywidualne cenniki dla każdego z nich.

  Zapytaj o demo systemu informatycznego

  Wystawianie dokumentu w dowolnej walucie

  Użytkownik wybiera dowolną ilość pozycji i przenosi je na dokument, a te pojawią się w tabelce. Mimo narzuconych cenników, użytkownik może zmieniać ceny ofertowane. Jeśli posiada odpowiednie uprawnienia, wtedy marża przeliczy się automatycznie. Istnieje możliwość wystawienia dokumentu w dowolnej walucie po kursie NBP.

  Oferty i wydruki CRM
  fot. Ofertowanie w systemie DMS

  Użytkownik uzupełnia też dodatkowe informacje przydatne w procesie ofertowania. Mowa tu między innymi o polach: termin płatności, sposób dostawy oraz o ewentualnych innych warunkach. System DMS posiada moduł elektronicznego obiegu dokumentów, który odpowiada wszelkie faktury, umowy i zapytania ofertowe.

  Zapytaj o demo systemu informatycznego

  Wzór dokumentów może wyglądać jak chcesz

  W systemie można dodać też inne pola, które zostaną przeniesione na wydruk. Następnie uruchomiony jest wydruk oferta, który pojawia się na ekranie. Taki dokument można wydrukować lub przesłać pod wybrany adres email. Wzór dokumentu tworzony jest od zera za pomocą specjalnego kreatora raportów.

   

  Oferty CRM3
  fot. Wzór oferty stworzony w systemie Connecto DMS

   

  Na ekranie widoczny jest kreator raportu, który pozwala stworzyć nowy lub zmodyfikować istniejący już dokument. W tym przypadku jest to opisywana wcześniej oferta. Raport budowany jest z pól tekstowych, obrazów i tabel, które uzupełniane są danymi z bazy systemu.

  Dodawanie informacji do dokumentu odbywa się za pomocą przeciągania i upuszczania kontrolek z zasobnika „narzędzia”- znajdującego się po lewej stronie ekranu. W prezentowanym przykładzie dodajemy pole tekstowe i uzupełniamy je treścią, a następnie formatujemy jego wygląd. Raz wprowadzone zmiany będą widoczne w kolejnych ofertach.

  Zapytaj o demo systemu informatycznego