Wizytówka klienta

Grupa ERBUD rozwija swoją działalność od 1990 roku. Posiada bogate doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Jest jedną z największych, polskich, rodzinnych grup budowlanych. ERBUD S.A. jako generalny wykonawca realizuje projekty biurowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, medyczne, hotelowe oraz użyteczności publicznej. Grupa ERBUD prowadzi działalność na rynkach Unii Europejskiej: polskim, niemieckim, belgijskim, francuskim i holenderskim.

Działalność Grupy jest realizowana w segmentach: budownictwa kubaturowego, budownictwa inżynieryjno-drogowego, budownictwa i serwisu dla przemysłu oraz energetyki. Poza główną działalnością, czyli budownictwem kubaturowym spółki Grupy ERBUD realizują farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz projekty drogowe i inżynieryjne. Budują i serwisują obiekty przemysłowe i energetyczne. Od 2007 roku spółka ERBUD jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu spółek budowlanych WIG Budownictwo.

ZOBACZ LIST REFERENCYJNY

Wielkość firmy: 2500 pracowników

Siedziba główna: Warszawa, mazowieckie

Data założenia: 1990

Strona www: erbud.pl

Rozpoczęcie współpracy z Grupą Connecto: wrzesień 2014 r.

Przedmiot współpracy z Grupą Connecto: nadzór nad ERP, serwis kadr, płac i księgowości, wsparcie w sprawozdawczości analitycznej i finansowej, przygotowanie i implementacja dedykowanych rozwiązań informatycznych na podstawie zdiagnozowanych potrzeb, przeszkolenie pracowników.

Zakres współpracy z Grupą Connecto: kompleksowa obsługa wszystkich spółek grupy.