• OCR – oprogramowanie do skanowania tekstu

  Data publikacji: 15 sierpnia 2017

  OCR - oprogramowanie do skanowania tekstu
  [Głosów: 3   Average: 5/5]

  Oprogramowanie OCR do skanowania tekstu wykorzystywane są w przedsiębiorstwach MŚP niezależnie od branży. Rozwiązanie te nie tylko pozwala działać szybciej, ale przede wszystkim, w integracji z elektronicznym obiegiem dokumentów – wprowadza porządek w pracy całego zespołu.

   

  Oprogramowanie OCR

  OCR – (ang. Optical Character Recognition) to oprogramowanie, które służy do rozpoznawania znaków oraz tekstów w pliku graficznym. Głównym zadaniem OCR jest rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (np. faktura czy umowa). Oprogramowanie do skanowania pisma wykorzystuje różne metody segmentacji obrazu.

  Jedną z nich jest progowanie, co pozwala na wyodrębnienie konkretnych znaków z obrazu. Następnie są one osobno klasyfikowane w postaci poszczególnych liter. Program sprawdza cały rozpoznany tekst i poszczególne wyrazy pod kątem gramatyki i ortografii, dzięki czemu ryzyko pomyłki jest minimalne.

  Pobierz informacje o oprogramowaniu

  Program do skanowania tekstu – poznaj działanie

  Dlatego rozwiązanie te sprawdza się w każdym miejscu, gdzie pojawiają się dokumenty. Zasada działania jest prosta. System odczytuje informacje, jakie znajdują się na fakturze albo umowie, czy zamówieniu. Indywidualna konfiguracja programu pozwala nadać nazwy każdemu z pól, jakie są dostępne (co widoczne jest na przykładowym obrazku poniżej).

  Oprogramowanie OCR

  Faktura VAT – pole odczytane jako nazwa dokumentu (umowa, faktura, zapytanie ofertowe)

  Sprzedawca – pole odczytane jako dane firmy wystawiającej fakturę

  Nabywca – pole odczytane jako dane firmy otrzymującej fakturę

  Nazwa towaru/usługi – pole odczytane jako opis towaru/usługi oraz jej wartość

  Kwota do zapłaty – pole odczytane jako kwota do zapłaty

  Zaletą systemu jest usprawnienie i usystematyzowanie czynności, które do tej pory były powtarzane przy tych samych dokumentach. Księgowa albo sekretarka musiała za każdym razem przepisywać dane z faktury do systemu i uzupełniać odpowiednie pola: “nazwa firmy”, “NIP”, “adres”, “kwota do zapłaty”, itp.

  Teraz system OCR “przeczyta” dane na dokumencie i przeniesie je na ekran komputera. Jej zadaniem będzie sprawdzenie dokumentu oraz akceptacja lub poprawa, jeśli wkradnie się błąd. Pamiętajmy, że rozwiązanie te jest cały czas rozwijane i drobne pomyłki mogą się zdarzyć.

  Pobierz informacje o oprogramowaniu

  System OCR konfigurowany pod firmę

  Program do skanowania tekstu skonfigurowany jest zgodnie z wymaganiami i potrzebami firmy, która w niego zainwestowała. Użytkownik samodzielnie wskazuje, jak system ma traktować dane pole, jak ma wyglądać oraz co ma się w nim znaleźć.

  Możliwe jest także dołączenie pieczęci lub podpisu. Sama obecność systemu firmie sprawia, że dokument, który zostaje wprowadzony może bezpośrednio trafić do adresata/osoby decyzyjnej. Akceptacja lub odrzucenie faktury, a następnie przekazanie jej dalej zajmuje tylko kilka sekund.

  Skanowanie połączone z elektronicznym obiegiem dokumentów

  Na precyzyjne działanie systemu OCR wpływa także elektroniczny obieg dokumentów odpowiedzialny za dostarczanie faktur, umów i zapytań we wskazane miejsce. Dodatkowym rozwiązanie jest rozbudowa oprogramowania o moduły Business Intelligence i CRM, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.

  Stojąc przed wyborem oprogramowania OCR oraz integracji z systemami ERP oraz DMS, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Nasi eksperci są w stanie dobrać rozwiązanie odpowiadające potrzebom i wymaganiom firmy z danej branży.

  Zapraszamy do kontaktu pod numerem 32 263 00 00 oraz poprzez formularz kontaktowy

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.