• Zalety systemu ERP dla księgowości

  Data publikacji: 9 kwietnia 2017

  System dla księgowości
  [Głosów: 1   Average: 5/5]

  Poznaj system usprawniający pracę w księgowości. Posiada on trzy moduły, a każdy z nich daje możliwości, dzięki którym wszystkie działania będą wykonywane szybciej i dokładniej.

  System ERP Optima pozwala na obsługę wszystkich form księgowości. Zaczynając od ryczałtu, przez książki przychodów i rozchodów, aż po pełną księgowość, nazywaną często księgowością kontową. Oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, więc nie ma żadnych obaw związanych z prowadzeniem księgowości w firmie.

  POBIERZ DEMO OPROGRAMOWANIA DLA KSIĘGOWOŚCI

  System dla księgowości zawiera niezależne od siebie moduły:

  1. Książka Przychodów i Rozchodów

  Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa daje możliwość obsługi księgowej firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów, czy też na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Oprogramowanie dla księgowości to także możliwość ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatków od towarów i usług (rejestry VAT).

  Zalety modułu KSIĘGA PODATKOWA:

  zapisy księgi przychodów i rozchodów
  rejestracja vat
  ewidencjonowanie wynagrodzeń
  ewidencjonowanie dodatkowe
  naliczeń zaliczek na podatek dochodowy
  sporządzenie deklaracji podatkowych
  wysyłanie do systemu e-Deklaracji

   

  System dla księgowości

   

  2. Pełna księgowość w oprogramowaniu

  Moduł Comarch ERP Optima Księga Handlowa pozwala na prowadzenie pełnej księgowości w firmie, zgodnie ze wspomnianą już wcześniej ustawą o rachunkowości. Oprogramowanie dla księgowości pozwala nie tylko na tworzenie okresów obrachunkowych i wielopoziomowego planu kont. Daje również możliwość oddzielnego ewidencjonowania dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowód wewnętrzny, polisa ubezpieczeniowa.

  Zalety modułu KSIĘGA HANDLOWA:

  księgowanie do jednego/wielu dzienników cząstkowych
  generowanie zestawienia obrotów i salda dotyczące dowolnego okresu
  automatyczne księgowanie wszystkich dokumentów i deklaracji przy wykorzystaniu schematów księgowych
  predekratacja dokumentów
  możliwość prowadzenia pełnej ewidencji vat oraz wydruki deklaracji: VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji
  sporządzenie VAT- ZD do deklaracji VAT-7
  ogólnie rozliczenie VAT
  obliczenie zaliczek na PIT PIT-36, PIT-36L, CIT-8
  obliczenie i wysłanie deklaracji rocznych drogą elektroniczną
  inicjalizacja bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego

  W ofercie dostępna jest również Księga Handlowa Plus, która pozwala dodatkowo na:

  zakładanie i księgowanie na konta walutowe
  przegląd dekretów oraz obrotów i sald w walutach obcych i systemowych
  generowanie przeszacowania walut

   

  3. Ewidencja środków trwałych

  Ten moduł to przede wszystkim kompleksowa obsługa gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi.

  Wykorzystując moduł ŚRODKI TRWAŁE otrzymujemy:
  możliwość automatycznego księgowania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i dokumentów środków trwałych
  ewidencję środków trwałych będących w budowie
  prowadzenie ewidencji wyposażenia
  generowanie planu
  przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania

  Jeśli interesuje Cię bezpłatna wersja demonstracyjna systemu ERP dla księgowości, wypełnij poniższy formularz i pobierz demo.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.