• Zmiany w rachunkowości 2016

  Data publikacji: 8 kwietnia 2016

  Zmiany w rachunkowości 2016
  [Głosów: 0   Average: 0/5]

  Rok 2016 to zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości. Ma na to wpływ nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015. Co się zmieni, kto na tym skorzysta i jakie są wymagania? Na wszystkie pytania odpowiadamy w tekście.

  23 lipca 2015 Sejm opowiedział się za większością senackich poprawek do nowelizacji ustawy o rachunkowości upraszczającej księgowość w małych firmach. Zmiany, które niesie nowelizacja wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku. Co to oznacza?

  Zmiany w rachunkowości 2016: uproszczenie dla małych przedsiębiorstw

   

  Po pierwsze uproszczenia pozwolą obniżyć koszt sprawozdań finansowych i obecnego prowadzenia rachunkowości w małych firmach, co znacznie poprawi funkcjonowanie przedsiębiorstw. Ta zmiana to zniesienie barier hamujących rozwój przedsiębiorczości – to wpłynie pozytywnie na wzrost konkurencyjności oraz poprawę warunków Działalności Gospodarczej.

  JPK i zmiany w podatkach VAT
  Kliknij w obrazek i zarejestruj się na bezpłatne szkolenie online

   

  Zmiany w rachunkowości i uproszczenia dla małych firm dotyczą sporządzenia sprawozdania finansowego, na które składa się:
  – uproszczony bilans
  – rachunek zysków i strat
  – informacja dodatkowa z ograniczonym zakresem informacji bez zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

   

  Kogo obejmują zmiany

  – Spółki akcyjne
  – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  – Spółki komandytowo – akcyjne a także spółki osobowe przez nietworzone
  – Osoby fizyczne
  – Spółki jawne osób fizycznych
  – Spółki partnerskie
  – Inne osoby prawne
  – Oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym (i składanym za niego sprawozdanie) oraz w roku poprzedzającym obrotowy nie przekroczyły dwóch z trzech limitów wielkości:
  – Suma bilansowa nie przekroczyła 17 000 000 zł
  – Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie przekroczyły 34 000 000 zł
  – Zatrudnienie nie przekroczyło 50 osób
  Z katalogu wyłączone są – jednostki działające m.in. na rynku finansowym oraz jednostki sektora finansów publicznych.

  Uproszczenia dające możliwości

  – Klasyfikowanie umów leasingowych według zasad, jakie są określone w przepisach podatkowych
  – Odstąpienie od ustalania aktywów oraz tworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  – Niestosowanie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego szczegółowych zasad uznawania metody wyceny, czy zakresu ujawniania i prezentowania instrumentów finansowych.

  Nowy katalog jednostek, czyli dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek, które za rok poprzedni rok obrotowy nie przekraczają dwóch z trzech wielkości:
  – Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 17 000 000 zł
  – Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 34 000 000 zł
  – Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat – 50 osób

  Małe organizacje pozarządowe ujęte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną wyłączone ze stosowania przepisów o rachunkowości. To możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Wszystkie informacje dotyczące tego, w jaki sposób prowadzić ewidencję. Warunki zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

  Według nowelizacji małymi organizacjami pozarządowymi są jednostki niebędące spółkami kapitałowymi, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego:
  Działające w strefie zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  –  Ich działalność nie jest prowadzona w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
  –  Nie są organizacją pożytku publicznego
  – Z działalności, która nie jest odpłata, np. darowizny, spadki czy składki członkowskie
  – Ze sprzedaży towarów i usług lub najmu/dzierżawy składników majątkowych,
  – W roku poprzedzającym rok prowadzonej ewidencji związanej z przychodami i kosztami osiągnięto kwotę, która nie przekroczyła 100 000 złotych.

  Artykuł stworzony wspólnie z biurem rachunkowym www.consigno.pl

  Nowe przepisy w ustawie o rachunkowości mają pojawić się w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016.

  POBIERZ DEMO OPROGRAMOWANIA DLA KSIĘGOWOŚCI