• CRM – czyli jak budować relacje z klientem?

  Data publikacji: 10 kwietnia 2020

  CRM dla firmy
  [Głosów: 2   Average: 5/5]

  Szukając systemu, który usprawni pozyskanie nowych klientów i pozwoli poprawić relacje z obecnymi, warto na chwilę zatrzymać się przy tym wpisie. Bowiem istnieje rozwiązanie umożliwiające przejście ze zwykłej usługi handlowej na stałą współpracę. Możemy to osiągnąć, oferując klientowi działania na wielu płaszczyznach, a nie skupiając się tylko na pojedynczej sprzedaży. Dlatego musimy wiedzieć o nim dosłownie wszystko, wykorzystując do tego odpowiednie narzędzia. Jakie? Przedstawiamy system produkcji Connecto.

  CRM – co to jest?

  Na samym początku warto wspomnieć, że właściwe relacje z klientem to szybsza sprzedaż i ograniczenie kosztów związanymi z procesami handlowymi. Posiadając system informatyczny CRM, mamy dostęp do historii działań i wiadomości o każdym kliencie. Jesteśmy w stanie określić to, co zaoferowaliśmy podczas wcześniejszych rozmów oraz jaka była odpowiedź. Na podstawie tych informacji możemy dostosować ofertę do konkretnych potrzeb czy wymagań kontrahenta. Dane w systemie są ogólnodostępne i każdy z pracowników jest w stanie określić grupę interesujących klientów, których warto pozyskać. To sprawia, że działania są bardziej skuteczne i o wiele szybciej dochodzi do transakcji.

  CRM dostępny w ofercie Connecto DMS

  Jednak system to nie tylko zarządzanie relacjami z klientem. To możliwość lepszej organizacji pracy w naszym przedsiębiorstwie. Planowanie zadań, zlecanie ich pracownikom oraz kontrola odbywa się za pomocą jednego systemu. Uporządkowanie działań ma ogromny wpływ na pozyskanie nowych klientów i utrzymanie dobrych relacji z tymi, którzy już nam zaufali.

  System CRM – podsumowanie

  System ma co najmniej dwa zastosowania. Pierwszym z nich jest zwiększenie satysfakcji klientów, z którymi mamy ciągły kontakt. Dzięki temu klient wie, że po dokonanej transakcji nie odejdzie w zapomnienie, a co więcej –  zapewnimy mu profesjonalną obsługę, to z kolei przekłada się na zwiększenie zaufania wobec naszej firmy. Po drugie decydując się na zastosowanie systemu, poprawiamy efektywność działu handlowego oraz prowadzonych działań promocyjnych. CRM w pełni integruje się z systemami ERP, które dostępne są w ofercie Connecto.

  Jakie korzyści niesie system zarządzanie relacjami z klientami i planowanie pracy:
  planowanie kontaktów
  przydzielanie zadań pracownikom
  rejestrowanie przeprowadzonych spotkań, rozmów, efektów
  minimalizowanie kosztów
  dostęp do niezbędnych informacji w dowolnym momencie i w każdym miejscu.

  Czytaj więcej i poznaj system CRM, który poprawi relacje z kontrahentem

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.