• Analiza przedwdrożeniowa – na czym to polega?

  Data publikacji: 2 lipca 2017

  Analiza przedwdrożeniowa - co to jest
  [Głosów: 1   Average: 5/5]

  Bez analizy przedwdrożeniowej wręcz niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego. Dlatego powinna być ona nieodłączną częścią działań związanych z wdrożeniem, dzięki czemu przedsiębiorstwo decydujące się na oprogramowanie otrzymuje system skrojony na miarę oczekiwań.

  Analiza przedwdrożeniowa częścią wdrożenia

  Przeprowadzenie analizy pozwoli określić cele biznesowe, jakie zakłada firma. Jeśli cały etap przebiegnie sprawnie to w dużej mierze wdrożenie samego systemu jest już tylko formalnością. Niezależnie od tego czy Klient zdecyduje się wdrożyć tylko elektroniczny obieg dokumentów czy chce go zintegrować z systemem CRM lub Business Intelligence (BI). Tak samo wygląda to wybierając system ERP.

  Zamów analizę przedwdrożeniową

  Warto wiedzieć, że zarówno analiza, jak i samo wdrożenie systemu informatycznego w firmie powinny przebiegać bez zakłóceń i przerw w jej działaniu. Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca między pracownikami przedsiębiorstwa, a specjalistami którzy wdrażają oprogramowanie. Bowiem każde wprowadzenie zmian w analizie może wiązać się nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale również wydłużeniem czasu pracy.

  Analiza zapewnia również wdrożenie wyłącznie niezbędnych elementów systemu, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Zdarzają się sytuacje, w których Klienci decydują się na wdrożenie systemu bez analizy, co powoduje instalacje modułów nieadekwatnych do ich potrzeb.

  Gwarancja funkcjonalności

  To właśnie analiza przedwdrożeniowa ma zagwarantować, że wprowadzone funkcjonalności w pełni zaspokoją oczekiwania firmy, a cena oprogramowania będzie niższa, bowiem przedsiębiorstwa zapłaci tylko za moduły, których używa, a nie za cały system. W trakcie analizy będzie można ustalić, jakim procesom w firmie wystarczą standardowe narzędzia i gdzie potrzebne będą dedykowane rozwiązania.

  Kto powinien brać udział w analizie?

  Po jednej stronie stołu pracownicy oraz zarząd firmy, po drugiej konsultanci wdrażający systemy informatyczne. To idealne połączenie i recepta na skuteczne wdrożenie oprogramowania. Przecież nikt nie zna firmy lepiej niż jej pracownicy, a konsultant spoglądając obiektywnie na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie potrafi  wdrożyć system odpowiadający jego specyfice.

  Raport przedwdrożeniowy

  Należy pamiętać, że raport nigdy nie wygląda tak samo i różni się w zależności od specyfiki firmy czy branży. W raporcie znajduje się identyfikacja oraz opis wszelkich procesów biznesowych i ogólna charakterystyka firmy. Wszelkie szczegóły ustalane są klientem. Dokument zawiera też informacje o rekomendowanym zakresie wdrożenia, które zalecane jest w danym przedsiębiorstwie.

  Stały kontakt z klientem

  Podczas wykonywania analizy przedwdrożeniowej konsultanci są w stałym kontakcie z zarządem danej firmy. Pozwala to na szybką reakcję w przypadku zmiany decyzji pod kątem funkcjonowania systemu na danym etapie. Analiza niweluje ryzyko popełnienia błędu i zapewnia zadowolenie z funkcjonowania oprogramowania w firmie.

  Dzięki dobrej analizie przedwdrożeniowej można zoptymalizować procesy biznesowe, zaplanować w pełni wykorzystanie systemu oraz wyznaczyć metody realizacji strategii firmy i ustalić termin ukończenia wdrożenia. Umów się analizę przedwdrożeniową pod numerem telefonu 32 263 00 00 lub wypełniając poniższy formularz. Nasi specjaliści skontaktują się, by ustalić szczegóły.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.