• Jak elektroniczny obieg dokumentów wpływa na działanie firmy?

  Data publikacji: 9 kwietnia 2020

  elektroniczny obieg dokumentów wdrażany jest przez firmę connecto
  [Głosów: 26   Average: 5/5]

  Każdy dokument w formie papierowej, który krąży po firmie, narażony jest na ryzyko utraty, zniszczenia lub po prostu przeoczenia go przez pracownika. Żeby wyeliminować możliwość popełnienia błędów i przyśpieszyć pracę całego przedsiębiorstwa (workflow), zdecydowano się na elektroniczny obieg dokumentów. Teraz wystawienie dokumentu handlowego, faktury, czy rozliczenie z urzędem może odbywać w jednym miejscu.

   

  Elektroniczny obieg dokumentów – zalety

  Elektroniczny obieg dokumentów całkowicie niweluje problem dotyczący zagubienia ważnych dokumentów występujących w firmie. Dzięki niemu jesteśmy w stanie swobodnie wyszukiwać niezbędne dla nas informacje z danego okresu. Takie rozwiązanie to nie tylko uporządkowanie całej “papierologii” firmy, ale też jej archiwizacja. Sami możemy ustalić kto i w jakim stopniu widzi dokumenty krążące po firmie. Obieg dokumentów integruje się z systemami klasy ERP, o czym piszemy poniżej.

  Elektroniczny obieg dokumentów - korzyści z wdrożenia
  fot. korzyści wynikające z wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów

   

  Pobierz system elektronicznego obiegu dokumentów

  Analiza i wdrożenie obiegu dokumentów

  Samo wdrożenie poprzedzone analizą i rozmowami z klientem, co pozwala ustalić najlepszą ścieżkę przebiegu dokumentu. Droga ta często uzależniona jest od wielkości firmy, specyfiki jej działania oraz potrzeb, jakie ma spełniać system. Schemat przebiegu tworzony jest od podstaw, dlatego też nie ma ograniczeń pod kątem wymagań stawianych przez klienta. Na długość trwania analizy oraz wdrożenia ma wpływ między innymi ilość stanowisk oraz złożoność wybranego schematu. Klient jest informowany na bieżąco o wykonywanych działaniach oraz pracach, jakie zaplanowane są w przyszłości.

  Elektroniczny obieg dokumentów w Connecto DMS
  fot. elektroniczny obieg dokumentów – przykładowy schemat

   

  Elektroniczny obieg dokumentów przed i po wdrożeniu

  Zarządzanie dokumentami w firmie poprawia jej funkcjonalność, a o tym jak istotne jest odpowiednie zastosowanie systemu możemy przekonać się na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą. Zanim wprowadzono system do zarządzania dokumentami (workflow) każdy z działów pracował osobno, przez co nie do końca miał świadomość, gdzie znajdują się konkretne umowy i dokumenty. Bez obiegu dokumentów może dochodzić też do zagubienia się konkretnych faktur lub zapytań ofertowych, przez co zarówno opłaty, jak i odpowiedzi mogą nie być zrobione na czas. A to może prowadzić do poważnych konsekwencji.

  obieg dokumentów w firmie - przykład Connecto DMS
  fot. Elektroniczny obieg dokumentów w firmie – przykład

   

  Zupełnie inaczej wygląda to po wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów. Każdy dział w firmie ma dostęp do bieżących informacji, co wyklucza jakiekolwiek przeoczenie i zgubienie dokumentów. Nie ma znaczenia czy w grę wchodzi zarządzanie dokumentami w sekretariacie czy firmie budowlanej,  ponieważ przedsiębiorstwo generujące obieg dokumentów nie da rady działać bez systemu informatycznego w stu procentach. Dlatego system elektronicznego obiegu dokumentów zyskuje coraz większą popularność. Poniżej prezentujemy obieg faktury kosztowej, jaki występuje w systemie Connecto DMS.

  Dobrze ułożony schemat działania pozwalający na zarządzanie dokumentami elektronicznymi to nie tylko szybsza praca firmy, ale również oszczędność artykułów biurowych w postaci kartek, drukarek, tuszu i wielu innych akcesoriów. System może współpracować również z rozwiązaniami, które pozwolą generować i porównywać zestawienia niezbędne dla kadry zarządzającej (moduł Business Intelligence).

  Integracja elektronicznego obiegu dokumentów (Workflow)

  Oprogramowanie nie ma żadnych ograniczeń pod kątem branży i wielkości firmy, w której ma zostać wdrożone. System jest niezbędny tam, gdzie występują dokumenty każdej klasy (umowy czy pisma przychodzące). Należy pamiętać, że wdrożenie systemu obiegu dokumentów odbywa się etapami, co pozwala na swobodne funkcjonowanie firmy oraz przyzwyczaja pracowników do nowego rozwiązania.

  Pobierz system elektronicznego obiegu dokumentów

  Elektroniczny obieg dokumentów (workflow), który jest częścią systemu Connecto DMS w pełni integruje się z wszystkimi systemami ERP dostępnymi na rynku. Przy wdrażaniu oprogramowania razem z klientem ustalamy, jakie informacje ma zawierać dany dokument, kto ma do niego dostęp oraz jak będzie krążyć po firmie.

  Po wdrożeniu przeprowadzane jest szkolenie, dzieki któremu użytkownik wie, jak sprawnie korzystać z systemu. Może dotyczyć to całego oprogramowania lub też konkretnej części, w zależności od stanowiska, jakie zajmuje osoba korzystają z obieg dokumentów (księgowa, kierownik, dyrektor).

  Istotną kwestią jest również wsparcie powdrożeniowe oferowane przez specjalistów z Connecto. Zapewnia one szybką reakcję problemy związane z użytkowaniem systemu. Za pomocą platformy helpdesk użytkownik może opisać kłopot, jaki występuję, a pracownicy connecto od razu go wyeliminują.

  Kto decyduje się na elektroniczny obieg dokumentów?

  Z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorstw, które decydują się na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, niezależnie od branży. Zaletą systemu jest możliwość dopasowania go do potrzeb i wymagań firmy, która decyduje się na oprogramowanie. Nie ma jednej zasady działania, którą się stosuje. Dlatego ważna jest wcześniejsza analiza przedwdrożeniowa pozwalająca określić obieg dokumentu.

  Pobierz system elektronicznego obiegu dokumentów

  Wśród użytkowników stawiających na elektroniczny obieg dokumentów znajdują się między innymi firmy z branży budowlanej, projektowej, czy handlowej. To tylko przykłady, ponieważ jak już wspomnieliśmy – oprogramowanie może być wykorzystywane w każdej branży. Potrzebne jest jedynie właściwe określenie potrzeb, a następnie według tej ścieżki rozpoczyna się wdrożenie.

  Rosnąca popularność systemu do obieg dokumentów sprawia, że na rozwiązania decydują się przedsiębiorstwa posiadające oddziały w Polsce i za granicami kraju oraz również firmy działające wyłącznie poza Polską. Do rozwiązania obiegu dokumentów dobierane są również system CRM, BI czy projekty, o których już nie raz wspominaliśmy na blogu Connecto.

  Szkolenie z działania systemu obiegu dokumentów

  To równie popularny temat jak samo wdrożenie oprogramowania. Często zgłaszają się do nas przedsiębiorstwa, którym zależy na przeszkoleniu ich kadry w temacie działania oprogramowania oraz jego obsługi. Nasi specjaliści są do dyspozycji i chętnie pomogą zdobyć umiejętności niezbędne do obsługi systemu. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz lub telefonicznie, w celu ustalenia szczegółów.

   przykład akceptacji delegacji w systemie Connecto DMS
  fot. przykład akceptacji delegacji w systemie Connecto DMS

   

  Szkolenie może zostać przeprowadzone we wskazanym przez Klienta miejscu. Ponadto swoim zakresem obejmuje konkretny moduł lub całość funkcjonowania systemu informatycznego.Wszelkie szczegóły ustalane są ze specjalistami Connecto. Co ważne – samo szkolenie dobierane jest według potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, dzięki czemu Klient płaci tylko za to, co jest mu potrzebne.

  Zapytaj o wycenę

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Elektroniczny obieg dokumentów wykorzystywany jest przez firmy z każdej branży, o czym wspominaliśmy wyżej. W zakładce Klienci znajdują się firmy, jakie zdecydowały się na współpracę z Connecto i to nie tylko w zakresie obiegu dokumentów, ale stawiając też na kompletny system DMS. W razie pytań nasi specjaliści są do dyspozycji. Możliwa jest także prezentacja elektronicznego obiegu dokumentów – zdalnie – lub w Twojej firmie. Każda prezentacja odbywa się na “żywym systemie”. Nie korzystamy z gotowych prezentacji, nie prezentujemy slajdów. Klient widzi działanie systemu “live” na specjalnie przygotowanej bazie.

  Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 263 00 00.