• Oferty i wydruki CRM w systemie Connecto DMS

  Data publikacji: 9 kwietnia 2018

  Connecto DMS Youtube
  [Głosów: 1   Average: 5/5]

  W jaki sposób tworzone są oferty i wydruki w systemie DMS, którego producentem jest firma Connecto? Jak działa system i jego moduły? Przedstawiamy działanie oprogramowania wybieranego przez firmy z całego kraju. Specjaliści spędzają setki godzin nad rozbudowaniem funkcji oraz maksymalnym uproszczeniu funkcjonowania systemu DMS. A oto jeden z efektów.

  Oferty i wydruki w systemie Connecto

  Handlowiec loguje się do systemu Connecto DMS i w zakładce CRM tworzy nową ofertę. Uzupełnia pole temat, aby w przyszłości łatwiej było ją odnaleźć w systemie. Data dokumentu automatycznie ustawiona jest na dzień dzisiejszy, natomiast handlowiec ustala termin oferty na 27 lutego. Następnie z listy kontrahentów zintegrowanej z systemem ERP wybiera adresata oferty. W tym przypadku jest to firma “Twój ogród”. Dokument pozwala na wybranie z listy handlowca, który tworzy ofertę.

  Oferty CRM1
  fot. Oferty i wydruki w systemie Connecto DMS

   

  Domyślnie przypisany jest obecnie zalogowany użytkownik. Teraz użytkownik uzupełnia pozycje oferty. Przycisk plusa otwiera okno ukazujące wszystkie dostępne towary. Lista ta pobierana jest z systemu ERP. Oprócz ceny zakupu wyświetlana jest także marża dla konkretnego klienta, ponieważ system pozwala tworzyć indywidualne cenniki dla każdego z nich.

  Zapytaj o demo systemu informatycznego

  Wystawianie dokumentu w dowolnej walucie

  Użytkownik wybiera dowolną ilość pozycji i przenosi je na dokument, a te pojawią się w tabelce. Mimo narzuconych cenników, użytkownik może zmieniać ceny ofertowane. Jeśli posiada odpowiednie uprawnienia, wtedy marża przeliczy się automatycznie. Istnieje możliwość wystawienia dokumentu w dowolnej walucie po kursie NBP.

  Oferty i wydruki CRM
  fot. Ofertowanie w systemie DMS

  Użytkownik uzupełnia też dodatkowe informacje przydatne w procesie ofertowania. Mowa tu między innymi o polach: termin płatności, sposób dostawy oraz o ewentualnych innych warunkach. System DMS posiada moduł elektronicznego obiegu dokumentów, który odpowiada wszelkie faktury, umowy i zapytania ofertowe.

  Zapytaj o demo systemu informatycznego

  Wzór dokumentów może wyglądać jak chcesz

  W systemie można dodać też inne pola, które zostaną przeniesione na wydruk. Następnie uruchomiony jest wydruk oferta, który pojawia się na ekranie. Taki dokument można wydrukować lub przesłać pod wybrany adres email. Wzór dokumentu tworzony jest od zera za pomocą specjalnego kreatora raportów.

   

  Oferty CRM3
  fot. Wzór oferty stworzony w systemie Connecto DMS

   

  Na ekranie widoczny jest kreator raportu, który pozwala stworzyć nowy lub zmodyfikować istniejący już dokument. W tym przypadku jest to opisywana wcześniej oferta. Raport budowany jest z pól tekstowych, obrazów i tabel, które uzupełniane są danymi z bazy systemu.

  Dodawanie informacji do dokumentu odbywa się za pomocą przeciągania i upuszczania kontrolek z zasobnika “narzędzia”- znajdującego się po lewej stronie ekranu. W prezentowanym przykładzie dodajemy pole tekstowe i uzupełniamy je treścią, a następnie formatujemy jego wygląd. Raz wprowadzone zmiany będą widoczne w kolejnych ofertach.

  Zapytaj o rozwiązanie

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.