• Program do zarządzania inwestycjami budowlanymi

  Data publikacji: 28 sierpnia 2020

  Program do zarządzania inwestycjami budowlanymi
  [Głosów: 1   Average: 5/5]

  System Connecto DMS jest bardzo często wdrażany w roli programu do zarządzania inwestycjami budowlanymi. Jako aplikacja od samego początku projektowana z myślą o branży budowlanej, posiada wszystkie wymagane komponenty, aby odwzorować dowolny proces biznesowy związany z prowadzeniem firmy wykonawczej.

  1. Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
  2. Moduł CRM
  3. Moduł budżetowania
  4. Moduł obiegu dokumentów
  5. Moduł obsługi zasobów

  Zarządzanie inwestycjami budowlanymi

  Praca z aplikacją zaczyna się już na etapie przygotowawczym, gdzie z użyciem modułu CRM zbieramy oferty od podwykonawców i dostawców lub sami startujemy do konkursu w roli podwykonawcy lub generalnego wykonawcy. Aplikacja generuje, zbiera i archiwizuje wszystkie dokumenty powiązane z tymi czynnościami – dokumentację projektową, zapytania przychodzące i wychodzące oraz zamówienia i zlecenia. Connecto DMS wspiera nas w kontakcie z kontrahentami również na etapie prowadzenia i odbierania prac.

  Zapytaj o system dla swojej firmy

  W momencie startu inwestycji rejestrowany jest planowany harmonogram, który następnie na bieżąco uzupełniany jest o realne wartości, co daje pełen obraz umiejscowienia prac w czasie. Sercem projektu jest jego budżet i kosztorys. To tutaj przechowywane są planowane wartości kosztowe i ilościowe związane z inwestycją. Używając modułu o nazwie elektroniczny obieg dokumentów możemy rozpocząć zbieranie informacji o realnie poniesionych kosztach. Dokumenty takie jak faktury kosztowe i przychodowe, protokoły, karty pracy czy dokumenty magazynowe, w ramach swojego obiegu po firmie, parowane będą z pozycjami budżetu i kosztorysu.

  Projekt w programie Connecto DMS pełni również rolę teczki na dokumenty. Dzięki modułowi zarządzanie projektami, obok harmonogramu i budżetów, w jednym miejscu znajdziemy wszystkie umowy, protokoły zdawczo – odbiorcze, pisma i dowolny inny, zdefiniowany przez klienta zbiór danych.

  Wszystkie informacje ze brane w bazie danych programu do zarządzania inwestycjami budowlanymi Connecto DMS są przetwarzane przez silnik modułu Business Intelligence, aby dostarczyć naszym klientom łatwe do zrozumienia raporty dające głęboki wgląd w stan firmy w podziale na dowolne wymiary – procesy, działy, pracowników czy okresy czasowe.

  Moduł CRM

  Rejestrowanie zapytań przychodzących od Inwestorów i Generalnych Wykonawców

   

  Możliwość automatycznej wysyłki zapytań do podwykonawców i dostawców materiałów

   

  Generowanie zamówień dla najlepszych oferentów w konkursie zapytań wychodzących

   

  Tworzenie ofert w odpowiedzi na zapytania przychodzące

   

  Prezentowanie wszystkich dokumentów związanych z postępowaniem w formie czytelnego drzewa

   

  Możliwość tworzenia indywidualnych szablonów wydruków dla dokumentów modułu CRM

   

  Automatyczna konwersja wygranych zapytań przychodzących i ofert do projektów

   

  Zlecanie zadań pracownikom i analiza ich realizacji.

   

  Zapytaj o system dla swojej firmy

  Moduł budżetowania

  Tworzenie dowolnych schematów budżetowych

   

  Możliwość importu kosztorysu zapisanego w formacie excel

   

  Przypisywanie kosztów, przychodów i wbudowanych ilości za pomocą dokumentów rozliczeniowych (kosztowych i przychodowych), np. faktur i dokumentów magazynowych

   

  Tworzenie niestandardowych dokumentów rozliczeniowych, takich jak karty pracy wyliczane zgodnie z wewnętrznymi praktykami firmy

   

  Analiza zebranych danych na dowolnym poziomie szczegółowości i w przecięciu przez dowolny wymiar, np. tylko koszty usług obcych na projektach realizowanych w pierwszym kwartale

  Moduł obiegu dokumentów

  Rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących związanych z projektami i ogólną działalnością operacyjną firmy. Tworzenie księgi kancelaryjnej.

   

  Tworzenie własnych formularzy z szablonami wydruków i obiegu dokumentów – np. umów, protokołów zdawczo-odbiorczych, zarządzeń czy zapotrzebowań.

  Moduł obsługi zasobów

  Integracja z modułem magazynowym systemu ERP w zakresie tworzenia dokumentów magazynowych, np. PW, RW czy WZ

   

  Rejestracja narzędzi i sprzętu ciężkiego z opcjonalną integracją z modułem środków trwałych

   

  Historia przyjęć, wydań, zwrotów i zniszczeń sprzętu.

   

  Rejestr pracowników stałych i wypożyczonych z opcjonalną integracją z modułem kadrowym

   

  Rejestracja czasu pracy pracowników i sprzętu

   

  Przypomnienia o przeglądach, ubezpieczeniach, wygasających certyfikatach i szkoleniach.

   

  Potrzebujesz rozwiązania dla Twojej firmy? Zadzwoń 32 263 00 00,  wypełnij poniższy formularz lub poprzez zakładkę kontakt.

  Zapytaj o system dla swojej firmy