• System Business Intelligence

  Data publikacji: 15 maja 2018

  Business Intelligence w systemie Connecto DMS

  Posiadając informacje o sprzedaży, nowej ofercie, czy decyzjach klientów stworzymy raporty, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest odpowiednie uporządkowanie danych, a te często zapisywane są wyłącznie w arkuszach Excela, przez co wpisy zaczynają się … Kontynuuj

  Czytaj dalej
 • Jak elektroniczny obieg dokumentów wpływa na działanie firmy?

  Data publikacji: 5 kwietnia 2018

  elektroniczny obieg dokumentów wdrażany jest przez firmę connecto

  Każdy dokument w formie papierowej, który krąży po firmie, narażony jest na ryzyko utraty, zniszczenia lub po prostu przeoczenia go przez pracownika. Żeby wyeliminować możliwość popełnienia błędów i przyśpieszyć pracę całego przedsiębiorstwa (workflow), zdecydowano się na elektroniczny obieg dokumentów. Teraz … Kontynuuj

  Czytaj dalej
 • Zapytanie ofertowe

  Data publikacji: 15 marca 2017

  Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, … Kontynuuj

  Czytaj dalej

Page 9 of 9