• Tworzenie dokumentu w systemie Connecto DMS [video]

  Data publikacji: 24 stycznia 2018

  Connecto DMS Youtube
  [Głosów: 2   Average: 5/5]

  Jak stworzyć dokument w systemie Connecto DMS oraz jak dodać do niego notatkę? To działanie, które można wykonać w trzech prostych krokach. Stworzenie karty usług i dodanie pól, a następnie ich uzupełnienie zajmuje dosłownie chwilę. Sprawdź możliwości oprogramowania na dostępnym video.

  Krok 1 – Tworzenie karty usług

  Administator uruchamia konfigurację globalną systemu. Przechodzi do zakładki obieg dokumentów i tworzy nowy dokument o nazwie “karta usług”. Pojawia się okno projektowania dokumentu. W pierwszej kolejności administrator przeciąga na formularz kontrolkę numeratora, która nadawać będzie unikalny identyfikator każdemu z dokumentów.

  Tworzenie dokumentu w Connecto DMS
  fot. Tworzenie dokumentu w Connecto DMS

   

  Administrator zmienia jego nazwę na numer. Ustawia również właściwości: identyfikator, wymagany na tak. Następnie dodaje kontrolkę tekstową, nazywając ją “nazwa usług”. Dodaje też datę wykonania usługi. Za pomocą widgetu “dotyczy” użytkownik będzie mógł powiązać dokument z klientem.

  Pobierz wersję demo systemu DMS

  Krok 2 – Dodanie pól liczbowych oraz pola notatki

  Następnie dodaje dwa pola liczbowe. Pierwsze o nazwie czas trwania oraz drugie o nazwie wartość netto. Wartość netto zostanie wyliczona za pomocą prostego działania matematycznego – czas trwania usługi razy 200 złotych. Dla większej czytelności administrator zmienia też formatowanie pól liczbowych na pole walutowe oraz liczb całkowitych.

  Dodaje pole notatki, na którym użytkownik będzie mógł spisać raporty z wykonanej usługi. Ostatnim działaniem jest dodanie przycisku “akcji”. Administrator nazywa go zapisz i zamknij. Zmienia jego szerokość oraz dodaje ikonę z bogatej biblioteki, wbudowanej w system Connecto DMS.

  Krok 3 – Wprowadzenie nazwy usługi, czas trwania i opis

  Dokumenty w systemie Connecto DMS
  fot. Dokumenty w systemie Connecto DMS

   

  Na zakładce projekty pojawił się przycisk, za pomocą którego można stworzyć nową kartę usług. Użytkownik wprowadza nazwę usługi jako wykonanie przyłącza do sieci. Wybiera datę wykonania za pomocą edytora, wiążąc dokument z klientem Softland. Uzupełnia czas trwania, a wartość usługi wyliczana jest automatycznie. Ostatnim krokiem jest stworzenie notatki oraz zapisanie i zamknięcie dokumentu, za pomocą stworzonego wcześniej przycisku. Moduły Connecto DMS integrowane są także z systemami ERP – dowiedz się więcej.

  Zapytaj o system informatyczny dla Twojej firmy. Zadzwoń 32 263 00 00 lub wypełnij poniższy formularz.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.