• Workflow, czyli sprawny przepływ pracy

  Data publikacji: 21 sierpnia 2018

  Workflow - przepływ pracy
  [Głosów: 3   Average: 5/5]

  System workflow wspomaga funkcjonowanie firmy. Określa on role, jakie podczas np. obiegu dokumentu, pełni każda z osób, a także gdzie i dlaczego obecny dokument się znajduje. To szybkie dotarcie do konkretnej informacji i bieżąca kontrola zadań.

  W każdej firmie inny workflow

  Przedsiębiorstwa mogą różnić się schematem przepływu pracy, ale jego zastosowanie wszędzie wniesie te same korzyści. Przede wszystkim wiele zadań jest zautomatyzowanych, co pozwala zaoszczędzić czas, bowiem wszystkie informacje i dokumenty są odstępne od ręki.

  Zapytaj o demo oprogramowania

  Ponadto dzięki systemowi można precyzyjniej określić obowiązki danej osoby, kontrolować przepływ wykonanej pracy i na bieżąco podejmować decyzje dotyczące zmian, niezbędnych do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników. Workflow integruje ze sobą pracę różnych działów, a te nie muszą mieścić się obok siebie (mogą być oddalone od siebie kilka kilometrów albo w innym kraju).

  Konfiguracja i wdrożenie systemu odbywa się indywidualnie. Cały proces rozpoczyna analiza przedwdrożeniowa, podczas której ustalane są potrzeby oraz wymagania klienta. Poznaj system DMS od Connecto, który wdrożony jest w przedsiębiorstwach na terenie całej Polski.

  Zarządzanie przepływem pracy i dokumentów

  Przykładem obiegu dokumentu może być faktura za komputer, który został kupiony przez dział IT. Wykorzystując do tego elektroniczny obieg dokumentów, załatwimy sprawę w czterech krokach:

  Krok 1. Paczka wraz z fakturą odebrana przez recepcjonistkę

  Krok 2. Recepcjonistka wprowadza fakturę do systemu i przesyła ją do osoby, która zamówiła paczk

  Krok 3. Informatyk sprawdza fakturę i potwierdza, że dokonał zamówienia, akceptując dokument

  Krok 4. Faktura trafia do księgowości, gdzie zostaje opłacona

  To najprostszy przykład obrazujący workflow i obieg dokumentu. Podobnie wyglądałoby to przy delegacji, czy zapytaniach ofertowych. Choć wtedy do powyższego obiegu zostałyby zaangażowane osoby decyzyjne (zarząd, prezes lub dyrektor).

  Zapytaj o demo oprogramowania

  Zalety wykorzystania workflow

  Oprócz podnoszenia efektywności pracy, system posiada też inne zalety. Przede wszystkim, dzięki zastosowaniu systemu przepływu informacji, zadania mogą być zautomatyzowane, tym samym odciążając pracowników. Daje to także możliwość zaoszczędzenia czasu oraz kosztów. Kolejną korzyścią jest możliwość skuteczniejszego przydzielenia zadań każdemu pracownikowi pod względem posiadanych przez nich kwalifikacji. Taki sposób zarządzania zasobami ludzkimi daje pracownikom motywację do kolejnych działań, gdyż mają świadomość, że są istotną częścią procesu rozwijania przedsiębiorstwa.

  Zapytaj o demo oprogramowania

  Rozwiązania dostarcza także informacji dotyczących efektywności i metod pracy, dzięki czemu istnieje kontrola procesów i możliwość ich usprawnienia w przyszłości. System przepływu informacji niesie zatem szereg zysków i dla pracowników, i dla przedsiębiorstwa. Podsumowując, wprowadzenie systemu workflow daje wiele korzyści wszystkim przedsiębiorstwom. Sprawia, że praca staje się bardziej wydajna i efektywna, a relacje między współpracownikami sprawniejsze. Dzięki temu oprogramowanie stanowi świetne narzędzie do sterowania procesami firmy i ograniczenia nakładów pracy.

  System informatyczny workflow

  Współczesne technologie informatyczne w znaczącym stopniu przyczyniają się do usprawnienia pracy i wydajności pracowników. Szczególne znaczenie, z punktu widzenia procesów zarządzania przedsiębiorstwa, nabierają systemy informatyczne klasy workflow. Głównie dlatego, że dzięki nim jest możliwe zminimalizowanie kosztów tych procesów oraz skrócenie czasu ich realizacji. Z technicznego punktu widzenia system pracuje opierając się o sieci informatyczne (np. Intranet).

  Zapytaj o demo oprogramowania

  Każdy krok realizowanego w systemie procesu związany jest z odpowiednią organizacją pracownika oraz z zadaniami przeznaczonymi do realizacji. Elektroniczne procesy wykonywane są według ustalonego modelu, który jest przedstawiony w formie mapy lub diagramu. Każdy użytkownik systemu biorący udział w procesie posiada dostęp do indywidualnej skrzynki zadań do wykonania. Kiedy zadania są już zrealizowane przez użytkownika, kolejne zadanie realizowane jest przez następnego wykonawcę. Tym sposobem między pracownikami powstaje efektywny przepływ informacji, a praca staje się bardziej wydajna.

  Integracja oprogramowania

  System do zarządzania przepływem pracy to nie tylko wspomniany wyżej elektroniczny obieg dokumentów. W przepływ pracy wlicza się też system CRM, wykorzystywany do zarządzania relacjami z klientem oraz Business Intelligence, który służy do tworzenia analiz i raportów. Jest też moduł do zarządzania projektami, najczęściej wykorzystywany w branży budowlanej oraz deweloperskiej. Więcej informacji dotyczących naszych systemów pod numerem telefonu 32 263 00 00.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.