• Wybierasz CRM dla firmy? Musisz to wiedzieć

  Data publikacji: 22 listopada 2017

  CRM dla firmy
  [Głosów: 0   Average: 0/5]

  “CRM dla firmy musi być skrojony na miarę” – to popularne hasło nie jest wypowiadane przez specjalistów bezpodstawnie. Dobór oprogramowania wyposażonego wyłącznie w niezbędne funkcje i moduły pozwala na usprawnienie pracy przedsiębiorstwa. Wpływa również znacząco na cenę systemu. Odpowiedz na 14 pytań i sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć decydując się na system CRM.  

  Jaki CRM dla firmy będzie najlepszy?

  Zastanawiając się, jaki system informatyczny spełni oczekiwania firmy, dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czego dokładnie potrzebuje przedsiębiorstwo? Poniższy plan znacznie ułatwi wybór właściwego systemu CRM i pozwoli wspólnie ze specjalistami przeprowadzić analizę przedwdrożeniową.

  Wiedza o Kliencie

  1. W jaki sposób oraz jakie dane o Klientach zbierane są przez działy firmy, np. przez handlowców?

  2. Czy gromadzone informacje przekładają się na polepszenie relacji z potencjalnymi Klientami, czy jednak kontakt z nimi jest właściwie zerowy?

  3. Czy baza kontaktów jest ogólnodostępna, czy każdy z pracowników (handlowiec, manager) tworzy ją na własny użytek?

  Pobierz wersję demo systemu CRM

  Przeanalizuj procesy, które zachodzą w Twojej firmie

  4. Kto zajmuje się konkretnym Klientem i w jaki sposób to robi? Jest to jedna osoba, czy opiekunowie zmieniają się w zależności od procesu sprzedaży?

  5. Czy wszystkie informacje, jakie mamy o Kliencie/potencjalnym Kliencie są zawsze aktualne i wykorzystywane w procesach sprzedaży?

  6. W jaki sposób przechowywane są archiwalne informacje, które można wykorzystać w przyszłości do przygotowania, np. indywidualnej oferty.

  7. Co dzieje się z dokumentami? Czy segregowane według historii Klienta, czy może wszelkie umowy, faktury i zapytania trafiają do ogólnego folderu?

  Pamiętaj, że:
  Każdy proces będzie wyglądał inaczej, w zależności od branży (np. produkcja czy usługi) i specyfiki firmy, bowiem Klientów inaczej traktuje detalista, a inaczej hurtownik. Różnica między B2B a B2C jest widoczna gołym okiem.

  Na wszystkie pytania może odpowiedzieć analiza przedwdrożeniowa, ale na początku dobrze jest samemu przyjrzeć się swojej firmie.

  8. Co chcemy osiągać wykorzystując obecne informacje?

  9. W jaki sposób możemy wykorzystać informacje o firmie, które zbieramy?

  10. Czy na podstawie danych potrafimy zweryfikować, jakość pracy osoby kontaktującej się z Klientem/potencjalnym Klientem?

  11. Co dały nam pozyskane dane i czy jest szansa, by przełożyły się na sprzedaż?

  Pamiętaj, że:

  W wielu przypadkach odpowiednio zebrane dane pozwolą zweryfikować realizację planów budżetowych i prognozować wyniki sprzedaży. Pozwala to również na zweryfikowanie, którzy Klienci są kluczowi, a których Klientów należy sobie odpuścić, ponieważ szansa sprzedaży jest bliska zeru.

  Prosty CRM dla firmy i co dalej?

  12. Co ma się zmienić po wprowadzeniu systemu CRM?

  13. Do czego miałby służyć system?

  14. Na jakich danych miałby się skupiać oraz jakie procesy miałby odzwierciedlać?

  Pamiętaj, że:

  To, który z systemów CRM lepiej sprawdzi się w danym przedsiębiorstwie pozwoli określić analiza przedwdrożeniowa. Dlatego nie należy szukać gotowego systemu, nazywanego “pudełkowym”, ponieważ każda branża i firma działa trochę inaczej niż konkurencyjne przedsiębiorstwo.

  Wielkość firmy nie ma znaczenia. Bardziej liczą się oczekiwania firmy wobec rozwiązania. Dobór oprogramowania jest dzisiaj szeroki – biorąc pod uwagę nie tylko gotowe systemy, ale także te tworzone na zamówienie.

  Program powinien być dobrany i dostosowany do procesów zachodzących w firmie, a nie odwrotnie. System CRM integrowany jest z elektronicznym obiegiem dokumentów, systemem Business Intelligence i zarządzaniem projektami. Umów się na prezentację systemu pod numerem telefonu 32 263 00 00 albo skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.