• Współpraca Connecto z Wyższą Szkołą Biznesu zaowocowała wydaniem książki

  Data publikacji: 24 sierpnia 2018

  współpraca connecto i wsb
  [Głosów: 8   Average: 5/5]

  W książce “Audyt zasobów niematerialnych z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej” autorstwa dr hab. Anny Ujwary – Gil, jeden z rozdziałów został poświęcony firmie Connecto. Innowacyjne podejście spółki oraz wsparcie edukacji pozwoliło na stworzenie “case study” z zakresu audytu. Autorka opisuje w nim trzy fazy audytu, jego cele oraz wyniki uzyskane na podstawie działań z naszym przedsiębiorstwem.

   

  Connecto, czyli główne studium przypadku w publikacji

  Innowacyjność spółki Connecto oraz wsparcie rozwoju w dziedzinie edukacji przyczyniły się do tego, że funkcjonowanie firmy zostało opisane jako studium przypadku w książce autorstwa dr hab. Anny Ujwary – Gil. Connecto przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu umożliwiło autorce dogłębne poznanie struktur działania przedsiębiorstwa, sposobu rozwoju oraz realizacji celów, które również zostały zawarte w publikacji.

  Specjaliści z Connecto stawiają nie tylko na własny rozwój, ale również dzielą się wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych z potencjalnymi Klientami czy po prostu osobami zainteresowanymi rozwiązaniami informatycznymi. Świadczy o tym między innymi konferencja poświęcona elektronicznemu obiegowi dokumentów w systemie DMS, która odbyła się w katowickim hotelu Diament.

  3 fazy audytu na przykładzie firmy Connecto

  Dr hab. Anna Ujwary – Gil prezentuje wybrane studium przypadku z podziałem na fazy modelu audytu zasobów niematerialnych oraz badanej populacji.

  “Celem egzemplifikacji, opracowanej metodyki, zintegrowanego audytu zasobów niematerialnych, do badań zaproszono firmę działającą w sektorze IT (informatycznym), zwracając szczególną uwagę na zilustrowanie narzędzi (mierników) analizy sieci organizacyjnej. Przedstawiono pokrótce, jak przebiegała faza planowania, projektowania oraz operacjonizacji audytu zasobów niematerialnych[..]”dr hab. Anna Ujwara – Gil, “Audyt zasobów niematerialnych z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej”, str. 163.

  2.1 Faza planowania audytu zasobów niematerialnych w firmie Connecto

  Pierwsza faza dotyczy prezentacji spółki Connecto przez zarządzającego oraz przedstawienia osoby prowadzącej audyt. Określenie celów i zakresu audytu zasobów niematerialnych, założeń oraz hipotez badawczych wspólnie z kadra zarządzającą – to najważniejsze elementy tej fazy.

  Główny cel, jaki przyświecał fazie pierwszej to identyfikacja i analiza zasobów niematerialnych z perspektywy sieci powiązań oraz ich relacji. Przedstawione hipotezy badawcze mówią o zależnościach występujących między określonymi sieciami informacji oraz wiedzy, czy zadań i zasobów.

  tabela komponenty
  fot. tabela “Komponenty modelu biznesu firmy Connecto” – autor dr hab. Anna Ujwary – Gil “Audyt zasobów niematerialnych z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej”, str. 166

  2.2 Faza projektowania audytów zasobów niematerialnych w firmie Connecto

  W drugiej fazie opisywana jest analiza, którą rozpoczęto od rozpoznania szans oraz zagrożeń otoczenia zewnętrznego, w którym działa firma. W ciągu ostatnich dwóch lat widoczny jest wzrost popytu na systemy informatyczne, co jednocześnie wiąże się z wdrażaniem tych rozwiązań. Firm Connecto specjalizuje się w tym, budując swoją mocną pozycję na rynku, który z roku na rok jest coraz bardziej konkurencyjny.

  Ważność i znaczenie technologii wzmacnia również wdrażanie usług dedykowanych konkretnym branżom, oferując m.in.: oprogramowanie dla budownictwa i deweloperów, produkcji oraz nowoczesnego podejścia do Business Intelligence (BI). W ofercie znajdują się także systemy dla sektora serwisu i usług. Ponadto Connecto zatrudnia specjalistów odpowiedzialnych za rozwiązania mobilne dla biznesu czy e-Commerce i B2B.

  Cele strategiczne realizowane przez Connecto to m.in.: wzrost wiedzy merytorycznej (informatyka, nowe technologie), wewnątrzorganizacyjny transfer wiedzy, dywersyfikacja przychodów, tworzenie zysków i wartości spółki.

  2.3 Faza operacjonalizacji audytu zasobów niematerialnych

  Trzecia faza dotyczy wyboru i opracowania narzędzi do realizacji audytu. Testowanie wybranych narzędzi miało miejsce w badaniach pilotażowych w organizacji działającej w sektorach: medycznym oraz szkolnictwa wyższego. W dalszej części publikacji przedstawione są wyniki przeprowadzonego audytu. Zarówno na poziomie całej sieci, jak i konkretnych obszarów. Nie zdradzamy wszystkich szczegółów, zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

  procesy biznesowe connecto - czesc tabeli
  fot. część tabeli 3.6 – “Procesy biznesowe Connecto i towarzyszące im wiedza i umiejętności, działania i zasoby” – autor dr hab. Anna Ujwary -Gil – “Audyt zasobów niematerialnych z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej”, str. 167

  Systemy informatyczne oferowane przez Connecto

  Rozwiązania opisywane przez dr Annę Ujwary – Gil dotycząca sytemu DMS oraz ERP, które znajdują się w ofercie Connecto. Do systemu DMS zaliczane są między innymi moduły elektronicznego obiegu dokumentów, CRM, Business Intelligence oraz projektów. System informatyczny dobierany jest indywidualnie, a samo wdrożenie oprogramowania poprzedzają spotkania oraz analiza przedwdrożeniowa. Dzięki temu osoba zainteresowana systemem otrzymuje tylko to, czego naprawdę potrzebuje.

  Każdy z modułów funkcjonujących w systemie Connecto DMS jest opisany na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego 32 263 00 00 lub poprzez zakładkę kontakt.

  Poznaj elektroniczny obieg dokumentów

  Zobacz system CRM

  Sprawdź Business Intelligence

  Wypróbuj system do zarządzania projektami 

  O książce “Audyt zasobów niematerialnych z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej”

  “Autorka podejmuje krytycznie istotny problem nauk o zarządzaniu, słabo rozpoznany w literaturze choć uznany jako determinujący obecną i przyszłą konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i gospodarek. Jeżeli bowiem przewaga konkurencyjna trwale może być zbudowana na zasobach spełniających kryteria VRIN, a ich spełnienie budzi najmniejsze wątpliwości w przypadku zasobów niematerialnych, to niezbędne jest pogłębienie naszego zrozumienia tych zasobów a dalej rozwijanie procedur identyfikacji, alokacji i ich eksploatacji. Możliwa staje się identyfikacja nie tylko najważniejszych zasobów, zadań czy aktorów, ale także powiązanie zidentyfikowanych sieci pomiędzy sobą.  

  Autorka otwiera pole do stosowania swojej metodyki ujawniając strukturalne i dynamiczne cechy zasobów niematerialnych organizacji. Ujawnia przy tym szerokie pole do dalszych badań, niezbędnych by opracować reguły interpretacji uzyskiwanych miar, w tym znaczenie uzyskiwanych wartości i przedziałów. Niewątpliwe nowatorstwo proponowanego meta-modelu wskazuje drogę do pogłębionych zastosowań technik analizy sieci w środowisku wewnątrzorganizacyjnym.”

  Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/Audyt-zasobow-niematerialnych-z-wykorzystaniem-analizy-sieci-organizacyjnej,734189596,p.html